Grasland bij woning kost meer overdrachtsbelasting

Printvriendelijke versie

Woonboerderijen zijn in. De laatste jaren komen steeds meer boerderijen te koop vanwege bedrijfsbeëindiging en er staan er ook genoeg te koop die al langer als woning worden gebruikt. Bij verkoop wordt er vaak een flink perceel grond bij verkocht. Dat levert vragen op over het te berekenen percentage overdrachtsbelasting.

Is het in dergelijke situaties terecht om bij de aangifte overdrachtsbelasting uit te gaan van het 2%-tarief? De belastinginspecteur vindt van niet, blijkt uit een recente zaak voor het Hof Arnhem-Leeuwarden. De vraag voor het Hof was of een dergelijk grasperceel “aanhorig” is, m.a.w. of het perceel bij de woning behoort. Als die beoordeling ertoe leidt dat het perceel niet bij de woning hoort, dan geldt het tarief van 6% in plaats van 2%.

Om te voldoen aan de kwalificatie “aanhorig” moet de grond op het moment van koop objectief gezien bij de woning horen, daarbij in gebruik zijn en er dienstbaar aan zijn. Het doet er niet toe of de koper vindt dat dit het geval is of van plan is aan de kwalificatie te voldoen. Het gaat bij de beoordeling om de vraag of het perceel op het moment van verkoop door de verkoper in gebruik was bij de woning en daaraan dienstbaar was. Het feit dat een fysiek zichtbare afscheiding tussen grasperceel en woning ontbreekt doet daar niets aan af.

Wilt u meer weten over de gevolgen van het kopen van een huis met een stuk grond? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat 16/11/20 - 2020/267 - ECLI:NL:GHARL:2020:9067 + 9068