Levensexecuteur verbeurt erfdeel in vermogen dat hij heeft verzwegen voor anderen

Printvriendelijke versie

De gemachtigde, ook wel levensexecuteur genaamd, kan namens u bankzaken regelen, maar bijvoorbeeld ook giften doen of de ontruiming en verkoop van uw huis verzorgen, als u zelf in een zorginstelling wordt opgenomen.
In uw levenstestament kunt u die uitgebreide volmacht ook inperken. Vaak wordt er bijvoorbeeld opgenomen dat de levensexecuteur geen giften mag doen, of alleen gelijksoortige bedragen aan goede doelen die al regelmatig een donatie kregen. Ook wordt er vaak in levenstestamenten opgenomen dat de gemachtigde wel giften mag doen aan kinderen, maar dan aan allen gelijke bedragen op dezelfde dag.
Onlangs spande een executeur samen met erfgenamen een procedure aan tegen de levensexecuteur. De levensexecuteur had een groot bedrag naar zichzelf overgeboekt, terwijl in het levenstestament was bepaald dat schenkingen alleen aan alle kinderen voor gelijke bedragen op dezelfde dag mochten plaatsvinden. Ook heeft de levensexecuteur een aanzienlijk bedrag aan kasopnames gedaan.
De rechter vindt dat de schenkingen die levensexecuteur heeft gedaan, niet in lijn waren met het levenstestament en ook de kasopnames worden gezien als misbruik van omstandigheden. Omdat de levensexecuteur zelf erfgenaam is verbeurt hij een deel van de erfenis omdat hij grote bedragen voor zichzelf heeft achtergehouden en dit heeft verzwegen voor de executeur en de andere erfgenamen.

Bron: Rb. Midden-Nederland 2 oktober 2020, nr NL19.12933 (ECLI:NL:RBMNE:2020:4216)