Schenking kort voor overlijden

Printvriendelijke versie

Soms komen mensen op het slimme idee om vlak voor overlijden nog snel schenkingen te doen, om daarmee erfbelasting te besparen voor de erfgenamen. Maar die vlieger gaat helaas niet op.
Het idee is dat schenkingen kort voor overlijden ervoor zorgen dat – na overlijden – de erfenis kleiner is. De erfdelen van de erfgenamen zijn dan ook kleiner en erfgenamen hoeven minder erfbelasting te betalen. De belastingdienst heeft hier al lang geleden een remedie voor bedacht, namelijk de zogenaamde ‘180-dagen-regeling’.
Als iemand binnen zes maanden voor overlijden een schenking doet wordt de schenking weer bij de nalatenschap opgeteld voor de berekening van erfbelasting. Het slimme idee werkt dus niet!
Voor de grote vrijgestelde eigenwoningschenking aan kinderen van € 103.643 geldt een uitzondering. Deze schenking kan wel binnen zes maanden voor overlijden worden gedaan zonder dat er na overlijden toch weer een bijtelling bij de erfenis plaatsvindt.
Voor meer informatie over de grote vrijstelling bij de eigenwoningschenking kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Bron: artikel 12 Successiewet 1956