Tijdelijke verhoging vrijstelling schenkbelasting in Belastingplan 2021

Printvriendelijke versie

De Tweede Kamer heeft op 12 november 2020 het pakket Belastingplan 2021 aangenomen. In het pakket is een bijzondere verhoging van de vrijstelling voor schenkbelasting doorgevoerd.

Normaal gesproken wordt op de vrijstellingen jaarlijks de inflatiecorrectie toegepast. Dit jaar is de vrijstelling voor kinderen nog extra verhoogd met € 1000. De vrijstelling voor een kind komt daarmee in 2021 uit op € 6604. Ook voor overige verkrijgers zoals broers, zusters, neven en nichten, en mensen die geen familie zijn wordt de vrijstelling verhoogd en wel naar €3244.
De verhoging is bedoeld als tijdelijke maatregel en geldt alleen voor het jaar 2021, als een soort crisismaatregel. De verhoging van de vrijstelling voor schenkbelasting maakt het mogelijk om familieleden, vrienden of ondernemers die het moeilijk hebben door de coronacrisis, te helpen met een financieel steuntje in de rug.

Bron: NTFR 2020(47) 3305